❅---------【VIP稱號注意事項】---------❅

1. 只有VIP3或以上的等級才能購買稱號。

( 如管理員發現玩家未能達到該等級,將會視該申請為無效,不作另行通知。)

2. 稱號只會在同一時間內顯示一個,不能同時顯示多於一個稱號。 

3. 填寫申請表時,如沒填寫顏色,管理員將直接將稱號顏色為白色,日後並不能更改。

4. 所有稱號都必須經表單形式申請,不接受玩家私下找管理員申請。

5. 在填寫稱號申請表時,請確保自己有足夠的Nexus幣。

( 如管理員發現玩家並沒有足夠的Nexus幣,將會視該申請為無效,不作另行通知。)

❅----------------------------❅

❅---------【VIP稱號申請表】---------❅

❅----------------------------❅